Asunnon hakeminen

Naantalin Aurinkosäätiön asukas omassa kodissaan hoitajan kanssa

Haluatko hakea asuntoa?

Ota yhteys Naantalin kaupungin ikäihmisten asukasohjaukseen sähköpostilla:

karoliina.haaksiluoto@naantali.fi

Asiakasohjaaja kartoittaa alustavan palveluntarpeen ja hakijan kanssa sovitaan kotikäyntiaika. Kotikäynnillä tehdään kattava palvelutarpeen arviointi ja täytetään yhdessä asuntohakemus. Asukasvalinnassa huomioidaan hakijan palveluasunnon ja palveluiden tarve, terveydentila ja nykyiset asuinolot. Asukasvalinnan tekee Naantalin kaupugin Sap-työryhmä. Asukkaaksi valitun kanssa tehdään vuokrasopimus ja henkilökohtainen palvelu -ja hoitosuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asumiseen on mahdollista hakea kelan asumistukea ja hoitotukea.

Katso lisätietoja Naantalin kaupungin verkkosivuilta