Hoito ja huolenpito

Hoitaja laittaa asukkaalle silmätippoja

Apua ja tukea arkeen

Jokainen tarvitseva saa hoiva- ja huolenpitopalveluja ympäri vuorokauden yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. Palvelujen tehtävänä on auttaa ja tukea asukasta arkipäivän perustarpeissa. Asukas itse päättää mitä palveluja hän tarvitsee ja kuinka paljon. Tukipalveluina tarjotaan apua peseytymiseen, asiointiin, liikkumiseen ja lääkityksen hoitamiseen.

Sivulle tullaan päivittämään 1.7.2021 alkaen uuden asiakasmaksulain muutosten mukaiset hinnastot.