Asukkaan tarpeista, turvallisesti ja kodikkaasti

Naantalin Aurinkosäätiön tarkoituksena on tukea vanhuksille ja vammaisille soveltuvien asuntojen hankkimista ja ylläpitämistä. Lisäksi säätiö hankkii ja ylläpitää vanhusten ja vammaisten avohuoltoon tarvittavia hoito-, kuntoutus- ja muita palvelutiloja.

Säätiön ensimmäinen palvelutalo aloitti toimintansa vuoden 1996 alussa. Toiminta on laajentunut koko ajan ja palvelutalon II-vaihe valmistui 1.2.1998, III-vaihe 1.11.2005 ja IV-vaihe 1.4.2017.

Naantalin palvelutalon kaksi asukasta istuvat aulassa

Asukaslähtöisyys

Tuemme, edistämme ja kunnioitamme asiakkaan omia tarpeita. Palvelujen ottaminen perustuu asukkaan omaan näkemykseen tarpeistaan ja hänen toiveidensa arvostamiseen.

 

Omatoimisuus

Tarkoitus on luoda asumisen puitteet korostamaan mahdollisimman paljon omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.

 

Kodikkuus

Työtavoillamme pyrimme luomaan kodikkaan ja kiireettömän ilmapiirin.

 

Turvallisuus

Tarjoamme asukkaille fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Asukkaalla on mahdollisuus saada yhteys aina hoitajaan. Turvapuhelin on vakiovarusteena kaikissa asunnoissa.

 

Virikkeellisyys

Mahdollisuus osallistua talossa tapahtuvaan vapaa-ajan toimintaan.

 

Jatkuva kehittäminen

Kehitämme työtapojamme ottamalla huomioon asukkaan tarpeet ja omaisten toiveet. Palveluissa keskitytään hyvään asiakaspalveluun, hoitoon ja yhteistyöhön.

Tyytyväinen asiakas

Näillä periaatteilla toivomme asukkaiden viihtyvän.