Lämminhenkistä ja viihtyisää asumista

Naantalin Aurinkosäätiö tarjoaa ikäihmisille ja erityisryhmille asuntoja ja yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa, viihtyisässä ja lämminhenkisessä ympäristössä.

Aurinkosäätiö tukee ja avustaa asukkaitaan päivittäisten toimintojen suorittamisessa ja tarjoaa heille virkistykseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyviä palveluja ja tiloja.

Naantalin Aurinkosäätiön jäsenet:

  • Naantalin kaupunki
  • Naantalin seurakunta
  • Naantalin Eläkeläiset ry
  • Killin Kehitysvammaisten Tuki ry
  • Naantalin Seudun Reumayhdistys ry
  • Naantalin Vanhusten tuki ry
  • Sotainvalidien Veljesliiton Naantalin Osasto ry
  • Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry
  • Turun Seudun Invalidit ry